برنامه‌های موجود در اپ استور
تصاویر برنامه
توضیحات

برنامه کارنز برای استفاده کاربر پسند تر و آسان تر خدمات وب سایت کارنز تهیه شده،کارنز در حوزه خرید سهام NZD ،مشتریان ارجمند کارنز میتوانند تمام خدمات وب سایت را از این اپ دریافت کنند


The Karnz app for user-friendly and easy-to-use karnz website services, Karnz in the NZD stock market, Honored karnz customers can get all of
the website's services from this app.